MOST

 Creat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.790 din 22 octombrie 2012 „Cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană” în vederea asigurării implementării plenare a statutului Republicii Moldova în calitate de ţară asociată la PC7 (Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013), ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.279-XIX din 27 decembrie 2011, MOST îşi propune să acţioneze în calitate de interfaţă între comunitatea ştiinţifico-inovaţională din Republica Moldova actorii Spaţiului European de Cercetare.
În acest sens, Oficiul MOST îşi propune realizarea următoarelor obiective majore:

  • promovarea participării cercetătorilor, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, întreprinderilor mici şi mijlocii şi organizaţiilor din sectorul asociativ la programele de cercetare-inovare ale Uniunii Europene;
  • creşterea vizibilităţii potenţialului ştiinţific şi tehnologic din Republica Moldova în spaţiul european de cercetare, inclusiv în relaţiile cu instituţiile europene;
  • informarea permanentă, prin intermediul reţelei Punctelor Naţionale de Contact, a actorilor naţionali relevanţi, dar şi a factorilor decidenţi din Republica Moldova, privind oportunităţile de participare în cadrul programelor de cercetare - inovare ale Uniunii Europene, precum şi ultimele evoluţii înregistrate în politica UE privind spaţiul european de cercetare.

Adresa juridică a Oficiului MOST este:

Rue Joseph II 168 1000 Bruxelles, Belgium

NA BE0888.438.341, Dna Larisa Ungurean

Tel: +32483378722

Email: most@ancd.gov.md

http://ancd.gov.md/ro/content/oficiul-most