Inițiativa Bauhaus european

Inițiativa Bauhaus european își propune crearea unor spații creative care prin arhitectura și activitățile pe care le promovează vor ajuta orașele să devină mai moderne, ecologice și incluzive. O clădire Bauhaus a fost definită ca fiind ”design lab, accelerator and network at the same time”. Scopul UE este de a crea cel puțin 5 clădiri după modelul Bauhaus în statele sale membre, în perioada 2021 - 2023.                             Materializarea inițiativei va avea loc în 3 etape:         1. Proiectarea (2020 - 2021) - în timpul acesteia va fi definit conceptul de Bauhaus și planificată construirea clădirilor. În toamna anului 2021 vor fi lansate cereri de propuneri pentru crearea acestora, care va fi finanțată din fondurile UE la nivel național și regional.       2. Punerea în aplicare (2021 - 2023)-  vor fi lansate și implementate cele 5 proiecte-pilot.     3. Diseminarea (2023 - 2024) - ideile și conceptele care definesc noul Bauhaus vor fi răspândite prin proiecte, crearea de rețele, schimburi de cunoștințe și experiențe în UE și în afara acesteia.      Detalii despre această inițiativă pot fi găsite pe pagina sa oficială.

Pillar: